جمهورى چک به‌طور عمده در اکثر سازمان‌ها و مراکز اقتصادى و سياسى بين‌المللى عضو مى‌باشد. چکسلواکى سابق خود يکى از اعضاء مؤسس صندوق بين‌المللى پول و بانک جهانى بود، ليکن به‌دليل سياست‌هاى شوروى سابق در زمان استالين از اين مراکز خارج ولى بلافاصله پس از سقوط کمونيست‌ها در سپتامبر ۱۹۹۰ مجدداً به عضويت اين سازمان‌ها پذيرفته شد. به‌علاوه جمهورى چک يکى از اعضاءِ بانک اروپائى توسعه و بازسازى (EBRD) و همچنين عضويت وابسته (Assocoated Membership) اتحاديه اروپا مى‌باشد.از جمله پيمان‌هاى منطقه‌اى که جمهورى چک در آنها عضويت دارد عبارتند از:


۱. ابتکار اروپاى مرکزى( CEI (Central European Initiative.


۲. گروه (ويشگراد) V4 متشکل از کشورهاى چک، اسلواک، لهستان، مجارستان


۳. گروه موسوم به CEFTA (موافقتنامه تجارت آزاد اروپاى مرکزي) شامل چک، اسلواک، لهستان، مجارستان و اسلوونى.


مهم‌ترين سازمان اقتصادى که جمهورى چک به‌عنوان نخستين کشور اروپاى شرقى سابق به عضويت آن پذيرفته شد سازمان همکارى‌هاى اقتصادى و توسعه OECD است. اين سازمان در پاريس قرار دارد و متشکل از کشورهاى توسعه يافته است. جمهورى چک در ۲۹ نوامبر ۱۹۹۵ رسماً به عضويت بيست و ششمين عضو اين سازمان پذيرفته شد و وزير خارجه کشور در مقر اين سازمان اين عضويت را امضاء نمود. به گفته وزير خارجه چک عضويت در سازمان در مقر اين سازمان اين عضويت را امضاء نمود. به گفته وزير خارجه چک عضويت در سازمان مذکور براى بخش‌هاى خصوصى اين امکان را فراهم خواهد نمود که وام‌هائى با بهره کم در جهت رونق تجارت دريافت دارند. حق عضويت چک در اين سازمان نيز سالانه ۶/۱ ميليون فرانک فرانسه است.


جمهورى چک خواهان پيوستن به ناتو و اتحاديه است که از جمله اولويت‌هاى سياست خارجى آن کشور محسوب مى‌گردد. اين کشور پيمان مشارکت براى صلح (PEP) را امضاء نموده است و از ديد بين‌المللى يکى از کشورهائى است که در مرحله نخست به عضويت ناتو و اتحاديه اروپا پذيرفته خواهد شد.