در خصوص روابط دوجانبهٔ اقتصادى قابل ذکر است که وزير بازرگانى جمهورى اسلامى ايران به‌دنبال ديدار وزير معادن قبرس از ايران، در اواخر سال ۱۳۷۱ در ديدار از قبرس و به‌منظور توسعهٔ روابط اقتصادى دوجانبه يک يادداشت تفاهم در خصوص توسعه و تعميق روابط اقتصادى را به امضاء رساندند.


به‌دنبال اين حرکت مثبت و به‌منظور توسعهٔ روابط اقتصادى و سياسى آقاى بروجردى معاون وزير خارجهٔ جمهورى اسلامى ايران در شهريور ماه ۱۳۷۲ ضمن سفر به قبرس و مذاکرات متعدد در خصوص چگونگى گسترش روابط دوجانبه در خصوص برپائى نمايشگاه اختصاصى جمهورى اسلامى ايران در قبرس اقدامات لازم را به‌عمل آوردند. در خصوص برپائى نمايشگاه اختصاصى جمهورى اسلامى ايران وزير بازرگانى جمهورى اسلامى ايران در اواخر شهريور ماه ۱۳۷۲ به قبرس سفر و نمايشگاه جمهورى اسلامى ايران با حضور رئيس‌جمهور قبرس افتتاح گرديد. اهميت اين مسئله به اين است که در حال حاضر تنها دو کشور يونان و ايران در قبرس موفق به ايجاد نمايشگاه اختصاصى شده‌اند. رئيس‌جمهور قبرس طبق قرار قبلى مى‌بايست در مدت زمانى کمتر از يک ساعت در نمايشگاه جمهورى اسلامى ايران حضور يابد ولى به‌دليل اهميت دادن به توسعهٔ روابط اقتصادى بيش از دو ساعت در نمايشگاه حاضر و از تمام غرفه‌ها بازديد نمودند. در ادامهٔ اين روند وزير صنعت و بازرگانى قبرس به همراه معاون خود جهت شرکت در نوزدهمين نمايشگاه بين‌المللى تهران در مهر ماه ۱۳۷۲ وارد ايران شدند. وزير بازرگانى قبرس در ضمن ديدار از نمايشگاه چندين‌بار تعجب و خوشحالى خويش را از حجم وسيع پيشرفت‌هاى صنعتى ايران اظهار داشت و در ملاقات‌هاى خويش با وزيران بازرگانى و معادن و فرهنگ جمهورى اسلامى ايران آمادگى کشور متبوع خود را نسبت به تعميق و گسترش روابط همه‌جانبه با جمهورى اسلامى ايران بيان داشت. ايشان در ضمن خواستار به اجراء درآمدن توافقات اقتصادى بين دو کشور گرديد.