بنگلادش براساس اصول سياست خارجى همواره از عدم مداخله در امور داخلى ديگران و حل مسالمت‌آميز اختلافات دفاع کرده و از مواضع جنبش‌ها و نهضت‌هاى آزادى‌بخش حمايت به‌عمل آورده است. از نهضت آزادى‌بخش فلسطين حمايت نموده و تاکنون روابط سياسى - اقتصادى با اسرائيل برقرار نکرده است.در زمان حمله شوروى سابق به افغانستان و اشغال اين کشور از مجاهدين افغانى حمايت کرد و خواهان خروج نيروى اشغالگر شده و از اين اصل که مردم افغانستان بتوانند سرنوشت خود را بدون دخالت خارجى تعيين کنند حمايت مى‌کند.


بنگلادش پشتيبانى خود را از حق مردم ناميبيا براى استقلال برطبق قطع‌نامه و تصميمات سازمان ملل متحد اعلام و وحدت خود را با مبارزه مردم ناميبيا تحت رهبرى سازمان سواپو ابراز نموده است. بنگلادش همچنين سياست آپارتايد (نژادپرستي) آفريقاى جنوبى را محکوم نموده و همواره از مردم مظلوم و تحت ستم دنيا در مجامع و محافل بين‌المللى دفاع کرده است.