جغرافياى سياسى بنگلادش اين کشور را در محاصره کامل هند قرار داده است. بخش کوچکى از مرزهاى زمينى اين کشور نيز در اشتراک با برمه مى‌باشد. گرچه پاکستان همسايه مستقيم بنگلادش نيست، ولى با عنايت به پيوندها و اشتراکات ويژه‌ٔ خود با بنگلادش در واقع موقعيت يک همسايه را دارد و کشورهاى سريلانکا، نپال و مالديو و بوتان نيز مرزهاى استراتژيک بنگلادش در سارک محسوب مى‌شوند. بررسى روابط بنگلادش با کشورهاى همسايه از اهميت خاصى برخوردار است.