روش گردش علمى گامى براى مطالعه جامعه است که با توجه به هدف‌هاى معين آموزشي، از طرف معلم و شاگرد طراحى و تنظيم مى‌شود.

گردش علمى کوتاه‌مدت و سريع

در اين نوع گردش‌هاى علمي، يک يا دو نفر از شاگردان در طول ساعت درسى انتخاب مى‌شوند تا تجربه‌اى را در خارج از کلاس کسب کنند؛ مثلاً اگر سؤال شود درجهٔ برودت برف چقدر است؟ يا مساحت باغچه حياط مدرسه که به شکل مستطيل است، چند متر مربع است؟، براى يافتن پاسخ مى‌توان چند نفر از فراگيران را مأمور کرد تا با وسايلى مانند يک بيل کوچک و دماسنج يا با يک متر نوارى و دفتر و مداد، پاسخ مسأله را عملاً در حياط مدرسه که برف در آن نشسته است يا باغچه در آن قرار دارد، پيدا کنند. اگر چه اين عمل ممکن است بيش از چند دقيقه طول نکشد، اما به دليل اينکه اين کار محيط کلاس را با محيط خارج از کلاس پيوند داده است، گردش علمى ناميده مى‌شود.

گردش علمى يک يا دو ساعته

با دادن يک طرح کلى مى‌توان از دقايق يک جلسه تدريس در خارج از کلاس استفاده کرد و تحقيقات اثربخشى را در محيط مدرسه يا در اطراف آن انجام داد؛ مثلاً با توجه به مطالعه کتاب علوم مى‌توان فراگيران را تجهيز کرد تا گل‌ها و گياهان حياط مدرسه يا زمين‌هاى اطراف مدرسه را مورد مطالعه قرار دهند و گزارش تهيه کنند.

گردش علمى روزانه

اين نوع گردش علمى شامل موضوعاتى مانند بازديد از يک نمايشگاه يا کارخانه است و چون محيط مدرسه را با محيط زندگى واقعى شاگردان پيوند مى‌دهد، براى شاگردان بسيار مفيد است، اما ممکن است در دوره‌هاى پيش‌دانشگاهي، مانند راهنمايى و دبيرستان، در روند برنامه‌هاى مدرسه اخلال ايجاد کند. در اين صورت، بهتر است گردش علمى در روزهايى که تعطيل رسمى است انجام گيرد.

گردش علمى هفتگى و ماهانه

از گردش علمى هفتگى و ماهانه معمولاً در مدارس ابتدايى استفاده نمى‌شود، ولى فراگيران دوره‌هاى راهنمايي، دبيرستان و بويژه دانشگا‌ه‌ها مى‌توانند از اين روش بخوبى استفاده کنند.