روش بحث گروهى گفتگويى است سنجيده و منظم دربارهٔ موضوعى خاص که مورد علاقه مشترک شرکت‌کنندگان در بحث است. در اجراى مطلوب روش بحث گروهي، رعايت مراحل زير لازم و ضرورى است: