سازمان جهانى بهداشت، هدف‌هاى آموزش بهداشت را به شرح زير بيان مى‌نمايد:


- اطمينان از اينکه جامعه مسئله تندرستى را به‌عنوان يک موضوع با ارزش بپذيرد.


- مجهز کردن افراد به دانش‌ها و مهارت‌هاى لازم و نفوذ در گرايش‌هاى آنان به‌نحوى که بتوانند مسائل بهداشتى خويش را حل نمايند.


- فراهم آوردن شرايط لازم جهت رشد خدمات بهداشتى.


به‌طور کلى آموزش بهداشت بايد تفکر بهداشتى به‌وجود آورد،و زمينه ايجاد عکس‌العمل‌هاى زنده و سالم را فراهم نمايد و بالاخره آن‌چنان گرايشى در مقابل اعمال مختلف حياتى به‌وجود آورد که به فرد امکان دهد، تعداد قابل‌توجهى از مخاطرات قابل حذف را از ميان برداشته و يا به حداقل محدود کند. به اين اعتبار، آموزش بهداشت در رديف يکى از عوامل هنر زندگى قرار مى‌گيرد که هدف آن، نه تنها ارتقاء بخشيدن به شرايط زندگى مادي، بلکه شرايط روانى و اجتماعى نيز مى‌باشد.