آفتاب

دارالترجمه فرانسه چه تفاوتی با موسسه ترجمه فرانسه دارددر دارالترجمه فرانسه، مترجم رسمی زبان فرانسه حضور دارد که اسناد و مدارک را ترجمه می کند و با مهر و امضایش، به این ترجمه ها اعتبار قانونی می بخشد.

اگر به ترجمه فرانسه نیاز داشته باشید، حتماً با دو گزینه رو به خواهید شد: دارالترجمه فرانسه و موسسه های ترجمه فرانسه. اما این دو چه تفاوتی با یکدیگر دارند؟ هر کدام از این موسسه ها کاربرد متفاوتی دارند و بسته به نیازتان باید به هر کدام مراجعه کنید.  در این مطلب، هر آنچه باید در مورد دارالترجمه فرانسه و موسسه ترجمه فرانسه بدانید برای تان خواهیم گفت. با ما همراه باشید!

دارالترجمه فرانسه کجاست؟

پیش از هر چیزی، به سراغ دارالترجمه فرانسه می رویم! دارالترجمه فرانسه جایی برای ترجمه رسمی فرانسه است. در واقع، در دارالترجمه فرانسه، مترجم رسمی زبان فرانسه حضور دارد که اسناد و مدارک را ترجمه می کند و با مهر و امضایش، به این ترجمه ها اعتبار قانونی می بخشد.
اما مترجم رسمی فرانسه کیست؟ مترجم رسمی فرانسه مسلط به زبان های فارسی و فرانسه و همچنین فنون و مهارت ها ترجمه است. چنین مترجمانی در آزمون ترجمه رسمی قوه قضاییه، که هر چند سال یک بار برگزار می شود، شرکت می کند و شانس شان را برای مترجم رسمی شدن می آزمایند. این آزمون متشکل از دو مرحله است و مترجمانی که در هر دو مرحله آزمون موفق شده اند مورد تایید قوه قضاییه هستند. این مترجمان مهر و سربرگ دریافت می کنند: ترجمه رسمی را روی سربرگ پرینت می کنند و در نهایت، آن را مهر و امضا می کنند. چنین ترجمه ای را همه نهادهای ایرانی و خارجی از شما خواهند پذیرفت.
بنابراین اگر به ترجمه رسمی فرانسه احتیاج دارید، باید به دارالترجمه فرانسه مراجعه کنید.  

موسسه ترجمه فرانسه چیست؟

موسسه ترجمه فرانسه جایی است که در آن، ترجمه غیر رسمی انجام می شود. اما ترجمه غیر رسمی چیست؟ چه کسی آن را انجام می دهد؟ ترجمه غیر رسمی فرانسه را مترجمی انجام می دهد که مسلط به زبان فارسی و فرانسه است و فنون و مهارت های ترجمه فرانسه را نیز می شناسد. همین ها برای ترجمه غیررسمی فرانسه کافی است و دیگر نیازی به شرکت در آزمون ترجمه رسمی قوه قضاییه نیست.
اما برای ترجمه چه مواردی، به موسسه ترجمه فرانسه مراجعه کنیم؟ برای ترجمه مواردی مانند کتاب، بروشور، مقاله، رزومه، انگیزه نامه و مواردی از این قبیل باید به موسسه ترجمه فرانسه مراجعه کنید، نه به دارالترجمه فرانسه. چنین مواردی، تحت هیچ شرایطی، ترجمه رسمی نمی شوند و به مهر و امضای مترجم رسمی فرانسه نمی رسند.

دارالترجمه فرانسه چه تفاوتی با موسسه ترجمه فرانسه دارد؟

همانطور که گفتیم دارالترجمه فرانسه جایی برای ترجمه رسمی اسناد و مدارک است، اما موسسه ترجمه مختص به ترجمه غیر رسمی و ترجمه تخصصی فرانسه است.

دارالترجمه خوب فرانسه چه ویژگی هایی دارد؟

اگر قصد دارید به دارالترجمه فرانسه مراجعه کنید و اسناد و مدارک تان را به این زبان ترجمه رسمی کنید، باید ویژگی های دارالترجمه خوب را بشناسید تا بتوانید انتخاب درستی را انجام دهید. اما دارالترجمه خوب فرانسه چه ویژگی هایی دارد؟
•    آنلاین است
•    مشاوره رایگان ارائه می دهد
•    پست و پیک را دارد
•    تاییدات لازم را برای تان می گیرید
•    شما را در جریان روند انجام ترجمه رسمی و دریافت تاییدات لازم قرار می دهد
•    ترجمه را به موقع تحویل تان می دهد
اگر به چنین دارالترجمه ای مراجعه کنید، خیال تان راحت خواهد بود که ترجمه ای صحیح را تحویل خواهید گرفت که هیچ نهادی، از دادگستری و امور خارجه ایران گرفته تا سفارت فرانسه، ترجمه تان را رد نخواهد کرد.

مترجم معتمد سفارت فرانسه کیست؟

برخی نهادها از شما می خواهند ترجمه رسمی اسناد و مدارک تان را به مترجم معتمد سفارت فرانسه بسپارید. اما مترجم معتمد سفارت کیست؟ در کجا فعالیت می کند؟ چه تفاوتی با مترجم رسمی فرانسه دارد؟
مترجم معتمد سفارت فرانسه مترجم رسمی زبان فرانسه است که معتمد سفارت نیز است. در واقع، مترجم معتمد نیز در آزمون قوه قضاییه شرکت کرده است و می تواند ترجمه رسمی را روی سربرگ قوه قضاییه انجام دهد. مترجم معتمد سفارت فرانسه، علاوه بر سربرگ قوه قضاییه، سربرگ سفارت فرانسه را نیز در اختیار دارد و ترجمه رسمی را روی آن انجام می دهد.
ترجمه ای که مترجم معتمد انجام می دهد و آن را روی سربرگ سفارت پرینت می کند نیازی به تاییدیه وزارت امور خارجه و دادگستری ایران ندارد.
مترجم معتمد سفارت نیز در دارالترجمه رسمی فرانسه فعالیت می کند و ترجمه رسمی را طبق روال معمول انجام می دهد.  
سخن آخر
دارالترجمه فرانسه جایی برای ترجمه رسمی اسناد و مدارک است و موسسه ترجمه فرانسه محل ترجمه غیر رسمی و ترجمه تخصصی است. بنابراین اگر به ترجمه فرانسه و مهر و امضای مترجم رسمی نیاز داشته باشید، باید به دارالترجمه فرانسه مراجعه کنید و اگر به ترجمه غیررسمی یا تخصصی نیاز دارید، باید راهی موسسه ترجمه فرانسه شوید. برخی نهادها از شما می خواهند ترجمه رسمی را با مهر مترجم معتمد سفارت ارائه دهید، در چنین شرایطی، باید به دارالترجمه ای مراجعه کنید که مترجم معتمد در آن فعالیت می کند.