آفتاب

ضرورت تعیین دستمزد شایسته و عادلانه برای کارگرانیک مقام مسئول کارگری معتقد است تا زمانی که الگوی مشخصی برای تعیین دستمزد در پیش گرفته نشود دستمزد کارگران به سمت واقعی شدن نمی رود.

ایسنا: هادی ابوی با تاکید بر ضرورت تعیین دستمزد شایسته و عادلانه برای کارگران، گفت: درچند سال اخیر نوسان نرخ ارز و افزایش هزینه ها باعث شده تا معیشت کارگران با سختی های بسیاری همراه شود. امسال هم علاوه بر تداوم نوسان نرخ ارز، افزایش اجاره بهای مسکن و قیمت اقلام اساسی سبد معیشت کارگران را شاهد بودیم که اوضاع معیشت و قدرت خرید کارگران را به شدت تحت تاثیر قرار داد.

وی تصریح کرد:هر سال بر اساس تورم انتهای سال دستمزد سال آینده کارگران را تعیین می کنیم در حالی که شرایط اقتصادی و اوضاع معیشتی در سال بعد قابل پیش بینی نیست لذا معتقدم اگر به دنبال افزایش دستمزد هستیم باید حداقل مزد به گونه ای تعیین شود که کارگران افزایش مزد را در زندگی احساس کنند.

این مقام مسئول کارگری ادامه داد: اگر دستمزد و هزینه های معیشت کارگران را در کنار هم قرار بدهیم می بینیم که دریافتی آنها نهایت هفته اول برج جواب می دهد و از تامین هزینه های دیگر باز می مانند.

ابوی افزود: همه ساله در کمیته دستمزد شورای عالی کار ساعتها بحث و مذاکره در خصوص سبد معیشت کارگران صورت می گیرد و گزارشهای میدانی و آمار و ارقام سبد معیشت از نقاط مختلف جمع آوری و ارائه می شود ولی با وجود تلاشها برای افزایش حداقل مزد، رقمی که به تصویب می رسد فاصله زیادی با هزینه ماهانه سبد معیشت خانوارهای کارگری دارد.

دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران در پایان با بیان اینکه دستمزد باید به کارگران قدرت معیشت بدهد، تصریح کرد: ما باید به سمت واقعی شدن دستمزد کارگران برویم چون تا زمانی که از الگوی مشخصی برای واقعی شدن دستمزدها تبعیت نکنیم، افزایش حداقل مزد به بهبود قدرت معیشت خانوارهای کارگری کمک نخواهد کرد.