آفتاب

دکتر مسعود سیرتی مدیر پروژه هوشمندسازی صنایع و مشاغل شهر تهران در سال 99 شددکترمسعود سیرتی دکتری تخصصی کسب و کار هوشمند از سوی دکتر مفاخریان به سمت مدیر پروژه هوشمندسازی شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران منصوب شد.

در حکم مسعود سیرتی آمده است:
باعنایت به توانمندی و تجارب جنابعالی به موجب این حکم شما را به عنوان "مدیر پروژه هوشمندسازی" شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر منصوب می نمایم. ضروری است با بهره گیری از توان ، تجربه علمی و رعایت قوانین و مقررات در پیشبرد اهداف شرکت، هوشمندسازی مراکز خرید و فروش خودرو ، بازارها و کیوسک های در اختیار، ایجاد کسب و کارهای مجازی و راه اندازی سامانه های الکترونیکی جدید مرتبط با موضوع فعالیت شرکت تمام توان و تجربه خویش را بکارگیرید. امید است با استعانت از خداوند متعال و باتلاش مضاعف در جهت انجام وظایف و امور محوله و ارتقای آن زیر نظر اینجانب موفق و موید باشید.
لازم به ذکر است مسعود سیرتی پیش از این مدیریت واحد های مختلف سازمان فناوری اطلاعات ارتباطات شهرداری تهران را به مدت 12 سال، معاون مدیرکل برنامه ریزی و توسعه شهری معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران به مدت 7 سال ، بنیانگذار خانه های فناوری اطلاعات محلات 354 گانه شهر تهران ، مشاورمدیرکل برنامه ریزی و توسعه شهری و مسول فناوری های نوین معاونت حمل و نقل ترافیک شهرداری تهران، دبیر هیئت مدیره ، مشاور مدیرعامل و رئیس فناوری اطلاعات  و دبیر رویداد اسپورتک سازمان ورزش شهرداری تهران را به مدت 2 سال و منتورینگ ، سخنرانی و داوری دهها رویداد استارتاپی را برعهده داشته است.


گالری تصاویر