آفتاب

زکریای رازی؛ پیشتاز علم طبابت در عصر طلایی اسلام

زکریای رازی؛ پیشتاز علم طبابت در عصر طلایی اسلام

آغاز پزشکی دارای تاریخ معینی نیست و نظرات متفاوتی در این راستا بیان شده است. برخی حضرت ادریس (ع) را بنیانگذار پزشکی می دانند و برخی دیگر آن را به تمدنهای بابل، یمن، مصر، فارس، هند و یونان نسبت می دهند و برخی بر این باورند که طب در ابتدا به صورت هنر بوده و طی قرنها به صورت علم در آمده است.

کد N303512

وبگردی