آفتاب

قالیباف: مبنای مجلس برای رسیدن به فهم مشترک رهنمودهای رهبر انقلاب استرییس مجلس شورای اسلامی گفت: مبنای مجلس برای رسیدن به فهم مشترک، نقشه راهی است که رهبر انقلاب در پیام خود به مجلس و رهنمودهای ایشان برای نمایندگان تبیین کردند.

ایرنا: محمدباقر قالیباف امروز دوشنبه در جلسه هماهنگی روسای کمیسیون‌های تخصصی مجلس با هیات رئیسه اظهار داشت: در مجلس باید بر اساس یک فهم مشترک عمل کنیم و مهمترین مبنا برای رسیدن به این فهم مشترک نقشه راهی است که رهبر انقلاب در پیام خود به مجلس و رهنمودهای ایشان برای نمایندگان مجلس تبیین کردند.

رییس مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: در جلسه هماهنگی روسای کمیسیون‌های تخصصی مجلس با هیات رئیسه بر اولویت حل مسائل مردم در حوزه اقتصاد و معیشت مردم تاکید شد و اولویت‌های کمیسیون‌های تخصصی با تاکید بر این اولویت تعیین شد. البته مجلس یازدهم تاکنون بارها بر اولویت اقتصاد و معیشت مردم تاکید داشته است اما این سوال مطرح است که مجلس چگونه می‌خواهد این اولویت را رعایت کند؟

 در جلسه روسای کمیسیونهای تخصصی مجلس، ‌ برنامه‌ها و اقدامات مجلس با اولویت دادن وظایف نظارتی برای ثبات در بازار ارز، کنترل گرانی، مدیریت بحران کرونا، حمایت و عمق بخشی بازار بورس و هدایت نقدینگی به سمت تولید، پیگیری دیپلماسی اقتصادی، رصد مسائل مردم و پاسخگویی به مردم، رفع موانع تولید، پیگیری مساله مسکن، بحران جمعیت، فعال کردن مجدد پروژه های  عمرانی، ترمیم حقوق بازنشستگان و درآمدهای اقشار ضعیف بررسی شد.

حاضرین در نشست بر مطالبه از دولت برای انجام وظایف خود در حل مسائل مردم تاکید کردند.