آفتاب

قالیباف: اقتصاد اولویت مجلس استرییس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اقتصاد اولویت مجلس است، گفت: اجرای قوانین برعهده دولت است و ما هم در این مسیر کار نظارتی خود را به درستی انجام می‌دهیم و اگر نیازی به قانونگذاری جدید وجود داشته باشد، در دستور کار قرار می‌دهیم و در جلسات پیگیر این مسائل هستیم.

ایرنا: محمد باقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی این پاسخ را در جلسه علنی امروز-یکشنبه-مجلس شورای اسلامی و در پاسخ به تذکر عباس گودرزی نماینده بروجرد گفت.

عباس گودرزی نماینده بروجرد و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در تذکری گفت:  شان مجلس اقتضا می‌کند نسبت به وضعیت فعلی معیشت مردم توجه بیشتری شود؛ مقام معظم رهبری اولویت اول ما را رسیدگی به معیشت ضعفا اعلام کرده اند، ارائه تذکر و یا دستورهای بعدی مجلس مشکلی را حل نکرده است و فقط نمایندگان را دچار روزمرگی می‌کند، در شان و جایگاه مجلس این نیست که سوال بپرسیم و دو ماه وقت مجلس را بگیریم و در نهایت هیچ اقدام خاصی نداشته باشیم.

وی با بیان اینکه مردم از ما راه حل می‌خواهند، از هیات رییسه درخواست کرد:  تمام کارها و ماموریت‌های روزمره مجلس را فعلا متوقف کنید و به هر کمیسیون یک ماموریت و یک موضوع داده شود و در پایان یک ماه راه حل را از آنها بخواهید، برای مثال از کمیسیون اجتماعی بخواهید موضوع نظام اداری و قانون مدیریت و ولنگاری در بحث نیروی انسانی را که موجب ناراحتی مردم شده، حل کند.

نماینده بروجرد ادامه داد:  این رویه که ما در هفته دو جلسه علنی داریم و یکی از آنها همینطور به بطالت بگذرد و فقط رای گیری شود فایده ای ندارد، می توان برای انجام انتخاب عضویت نمایندگان در شوراهای نظارتی یک جلسه فوق العاده برگزار کرد. درخواست می کنم  با توجه به شرایط کشور به هر کمیسیون یک مسئله برای بررسی واگذار شود تا طی یک ماه راه حل‌های مناسب برای آن پیدا کند.

 محمدباقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این تذکر گفت: ما نمی توانیم خلاف آیین نامه داخلی مجلس عمل کنیم، سخن شما درباره اینکه با انجام رأی گیری برای انتخاب نمایندگان عضو شوراهای نظارتی وقت خود را تلف می کنیم، حرف درستی نیست.

رییس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ما قانون آیین نامه داخلی مجلس را اجرا می کنیم و در بخش نظارت، نمایندگان را طبق قانون برای حضور در شوراهای مربوطه انتخاب می کنیم؛ یکی از مهمترین وظایف مجلس همین اقدام است و چه بسا اگر نمایندگان ناظر در شوراهای مربوطه به درستی کار نظارتی خود را انجام دهند، بخشی از مشکلات حل خواهد شد.

وی خطاب به گودرزی ادامه داد: کاری که ما در مجلس انجام می دهیم بیهوده نیست، این وظیفه ما است و همکاران هم با دقت این کار را انجام می دهند و تشکر می کنم.

قالیباف گفت: اظهارات شما درباره تعیین اولویت‌ها درست است؛ روسای کمیسیون‌ها می‌دانند که هیات رییسه و روسای کمیسیون‌ها هر هفته دوشنبه‌ها از ساعت ۶ صبح جلسه مشترک برگزار می‌کنند و دستور جلسه هم تعیین اولویت‌ها برای هر کمیسیون است که فردا صبح هم این جلسه را داریم و حتی هفته گذشته هم آن را برگزار کردیم و اکنون تمام کمیسیون‌های اقتصادی مجلس در این زمینه فعال هستند.

وی ادامه داد: اجرای قوانین برعهده دولت است و ما هم در این مسیر کار نظارتی خود را به درستی انجام می‌دهیم و اگر نیازی به قانونگذاری جدید وجود داشته باشد، آن را انجام می دهیم و در جلسات پیگیر این مسائل هستیم و اقتصاد اولویت اول مجلس است؛ خواهش می کنم در این زمینه درست قضاوت کنید.