آفتاب

سکانسی عجیب در سریال سقوط؛ بخشی که همه در مورد آن صحبت می‌کنند!سریال سقوط این روزها حواشی زیادی به همراه داشته؛ اما این بار سکانسی عجیب از این سریال، موضوع داغ شبکه‌های مجازی شده است.


چندثانیه