آفتاب

پیام کوتاه مسی برای پلهلیونل مسی به درگذشت پله، اسطوره فوتبال جهان واکنش نشان داد

ساعاتی پیش اسطوره فوتبال جهان، پله در ۸۲ سالگی اثر سرطان دار فانی را وداع گفت.

لیونل مسی در واکنش به درگذشت پله نوشت: «روحت شاد پله»