آفتاب

شکایت رسمی ایران از فدراسیون فوتبال آمریکا به فیفاایران با ارسال نامه‌ای رسمی به فیفا از فدراسیون فوتبال آمریکا شکایت کرد.

با اعلام فدراسیون فوتبال، در پی تغییر پرچم ایران و پس از آن بیانیه فدراسیون فوتبال آمریکا درباره دلیل حذف کلمه «الله» در پرچم، فدراسیون فوتبال ایران با ارسال نامه‌ای رسمی به فیفا از فدراسیون فوتبال آمریکا شکایت کرد و خواستار رسیدگی جدی فدراسیون جهانی فوتبال به این تخلف فدراسیون آمریکا شد.
وبگردی