آفتاب

هجوم ناگهانی به «شریف» با تهدید به تیراندازیفرهیختگان نوشت: شب گذشته اتفاق عجیبی در دانشگاه شریف رخ داد؛ فردی که به نظر می‌رسید، تعادل روانی مناسبی نداشته، مقابل بخش داخلی درب انرژی شروع به داد و فریاد کرده و برای لحظاتی اقدام به تهدید دانشجویانی که قصد خروج از دانشگاه داشتند، کرد.

این فرد از بیرون دانشگاه و درب انرژی با تهدید به تیراندازی، وارد دانشگاه شد و ادعا کرد که من خدا هستم و می‌خواهم همه را بکشم.

در ادامه هم پس از فریادهای فراوان و صدا زدن فردی به نام "بیژن"، شلوار خود را درآورده و شروع به دویدن در ضلع شمالی دانشگاه کرده است.

نهایتاً هم این خدای خودخوانده، توسط نیروهای انتظامات مهار شد و دانشجویان از درب انرژی خارج شدند.

کانال روزنامه شریف نوشته:

 فردی که از حوالی ساعت ۱۹ وارد دانشگاه شد و به دویدن و تهدید مشغول بود، برای دقایقی جملاتی مثل «بنجامین ظهور کن»، «خدا منم»، و «همه به من سجده کنید» را با صدای بلند فریاد می‌زد. او علاوه بر «بیژن»، «پژمان» را هم صدا زده است!

نهایتاً نیروی انتظامی او را از دانشگاه خارج کرد تا تردد در درب انرژی به حالت عادی برگردد.