آفتاب

استاندار تهران خبر داد:

تعطیلی مدارس، ادارات و دانشگاه ها در روز چهارشنبهایسنا نوشت" استاندار تهران از تعطیلی مدارس، دانشگاه ها و ادارات استان تهران برای فردا چهارشنبه چهارم خرداد ماه خبر داد.

محسن منصوری از تعطیلی مدارس، دانشگاه ها و ادارات استان تهران برای فردا چهارشنبه چهارم خرداد ماه خبر داد و گفت: بانک ها با توجه به ارتباطی که با اصناف دارند خدمت رسانی شان انجام خواهد شد.
وبگردی