آفتاب

برکناری سه نفر به دلیل حقوق نجومیمعاون امور اقتصادی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از برکناری سه نفر از شرکت های زیرمجموعه وزارت کار، بخاطر فیش های حقوقی نجومی از محل کارت هدیه و سکه خبر داد.

«احمد خانی نوذری» در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت: «بخش زیادی از مبالغ فیش های نجومی در شرکت های زیرمجموعه وزارت کار از محل کارت هدیه و سکه بوده است، با ابلاغ وزیر در هفته گذشته، هر گونه خرید و اعطای سکه، کارت هدیه و بودجه محرمانه ممنوع است. در این خصوص تاکنون سه نفر برکنار شده اند.»

وبگردی