آفتاب

فیلمی جدید از آرات حسینی: دو نهنگ من را خوردند!آرات در یک ویدئو که مشخصا از سوی پدر فیلمبرداری شده به این ماجراها پاسخ داد و با همان لحن کودکانه ضمن تمسخر حرف‌هایی که مطرح شده این مثال را به زبان آورد که اگر من کنار دریا مشغول آب بازی باشم، مردم می‌گویند پدرت تو را داخل دهن نهنگ انداخته است! آرات همچنین موضوع درد جسمانی (از ناحیه قلب) را هم در این ویدئوی کوتاه رد کرد و به آن خندیده است.