آفتاب

پوشش کنایه‌آمیز مجری‌های تلویزیون روی آنتن زنده در روزهای سرد!مجریان شبکه ۵ در یکی از برنامه‌های تلویزیون به دلیل سرما با پوششی متفاوت برنامه اجرا کردند.منبع: آخرین خبر