آفتاب

سخنان روحانی در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونارییس جمهوری در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا بر لزوم وحدت و همکاری میان همه نیروهای کشور تاکید کرد و گفت: روابط بسیار صمیمانه و نزدیک بین سه قوه، تنها راه است و راه دومی وجود ندارد.

رییس جمهوری روز یکشنبه در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا با بیان اینکه «امروز وقت دعوا میان قوا نیست»، بر لزوم وحدت و همکاری میان همه نیروهای کشور تاکید کرد و گفت: روابط بسیار صمیمانه و نزدیک بین سه قوه، تنها راه است و راه دومی وجود ندارد.

#روحانی | #رئیس جمهور | #ستاد ملی مقابله با کرونا |


پادکست ها

اخبار مرتبط

رپورتاژ