این سایت آگهی های تبلیغاتی مرتبط با علوم پزشکی، داندانپزشکی، داروسازی، بهداشت، آرایش و زیبایی را نمایش می دهد.<br /> این سایت همچنین به شیوه های مختلف برای کالا و خدمات آگهی دهندگان بازاریابی می نماید.