دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر در تاریخ هشتم آبان ماه سال 1364 شمسی به همت هیئتی مرکب از نماینده محترم مردم در مجلس شورای اسلامی مرحوم حجت الاسلام سید حسن نبوی , مدیر کل مخابرات وقت استان مهندس خواجه پور, فرماندار وقت بوشهر علیرضا مظفری زاده , معاون سیاسی و اداری وقت استانداری آقای محمد حجت ومرحوم حجت الاسلام سید موسی موسوی نژاد دبیر دبیرستان های بوشهر و نخستین مسئول موقت دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر تأسیس گردید.