دانشگاه خلیج فارس جهت تکمیل کادر هیات علمی خود دانشجویان دکتری و دارندگان مدرک دکترای کامپیوتر، حسابداری، کشتی سازی، حقوق، برق و الکترونیک، اقتصاد، مکانیک و روانشناسی را به همکاری دعوت میکند.