مؤسسه خیریه محمد رسول الله (ص) نیز با عنایت حضرت حق و به پیروی از تعالیم عالیه اسلام و سیره پیشوایان دین و به منظور باقیات الصالحات در خجسته میلاد با سعادت اشرف مخلوقات سرسلسله کائنات ، فخر دو عالم ، خاتم رسل ، نبی مکرم اسلام حضرت محمد بن عبدالله تأسیس شد .