استان یزد به علت داشتن امکانات وسیع ارتباطی مانند فرودگاه، ایستگاه راه آهن، بزرگراهها و جاده های دو طرفه در کلیه مسیر های ورودی و خروجی و همچنین مرکزیت کشور و فاصله مناسب با مرزهای جنوبی و شمالی دسترسی خوبی به بازارهای مصرف داخلی و خارجی دارد.