پایگاه اطلاع رسانی داوری، بانک اطلاعات جامعه شناسی، بانک اطلاعات علمی و پارک فناوری می‌باشد.