شرکت پارس مصالح در تابستان 1385 با همکاری جمعی از تولید کنندگان مصالح ساختمانی در اصفهان شروع به کار کرد. هدف از تاسیس این شرکت ارائه راهکاری مناسب در جهت نزدیک کردن تولید کنندگان و مصرف کنندگان مصالح ساختمانی و حذف واسطه ها در این صنعت می‌باشد. در این راستا شرکت با راه اندازی این وب سایت و با ارائه قیمتهای به روز و مناسب در سایت توانسته است نیازهای بسیاری از مصرف کنندگان بخصوص شرکتهای تعاونی مسکن و انبوه سازان را در سراسر کشور برآورده سازد.