شرکت راهبر نیروی خراسان ( رانیر ) در بهار سال 1376 تأسیس و هم اکنون با مجموعه ای از نیروهای متخصص و با تجربه در زمینه انفورماتیک و فن آوری اطلاعات با سهامداری شرکت مادر تخصصی ساتکاب( 40% ) و شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و آب ـ صبا ( 60% ) و کسب امتیاز (536 ) ازشورای عالی انفورماتیک کشور فعالیت می‌کند.