شرکت بین المللی گردش روز با سرمایه گذاری حدود 222 سهامدار در سال 1381 تاسیس گردید. هدف اولیه شرکت، توسعه صنعت مشارکت زمانی در ایران و تشویق اعضای خود به مسافرت در سراسر دنیا، معرفی مکان های جدید و دیدنی، کمک به آنها برای برنامه ریزی مسافرت خود و انجام تشریفات و نیاز های اولیه مسافرت های آنها بوده است. به این منظور شرکت اقدام به تاسیس باشگاه گردش روز و خرید هفته های مشارکت زمانی از اقامتگاه های تفریحی معتبر واقع در نقاط مختلف جهان کرده است. این اقامتگاهها از کیفیت بسیار بالایی برخوردارند و دارای کلیه امکانات تفریحی هستند.