شرکت مهندسی کیمیانگارسطح ،با هدف بالابردن کیفیت روشهای حفاظت سطوح تاسیس شده است. انواع پوششهائی که توسط شرکت مهندسی کیمیانگارسطح (KNS) پیشنهادمی گردد، به لحاظ فیزیکی وشیمیایی از مقاومت بالائی برخوردار بوده واغلب در مراکز صنعتی، تعمیرگاه ها، پارکینگ ها،سکوهای مسافری وبارگیری،سردخانه ها، اسکله ها، مراکزدریایی وپزشکی،اطاقهای تمیز( Clean room)،سالن هاو پیست های ورزشی و… بکار می رود.