شرکت EEC با هدف طراحی و تولید انواع بردها و دستگاههای الکترونیک بخصوص سیستم های کنترل از راه دور، فعالیت گسترده ای را آغاز نموده است. در کنار تولید دستگاههای کنترل از راه دور در بخش طراحی و ساخت مدارات تخصصی الکترونیک و اجرای پروژه های تخصصی برق، الکترونیک و کامپیوتر فعالیت گسترده ای را دنبال می نماید که با استقبال بی نظیر صنعتگران، صاحبان کارخانجات و افراد متخصص همراه شده است.