شرکت عمران گستران غدیر در راستای هرچه بهتر شدن فعالیتهای عمرانی کشور و به روز رسانی آن در کنار فعالیتهای عمرانی خود همچون راه‌سازی، ابنیه و ... اقدام به راه‌اندازی خط تولید مصالح نوین ساختمان تحت عنوان گروه مهندسی صنعتی ملتون نموده است.