محمد شمخانی نویسنده، روزنامه‌نگار، منتقد هنرهای تجسمی می‌باشد. سایت Iran Art Critic شامل خودنگاشتار، نوشت و نقد، دیالوگ، دیافراگم و ... می‌باشد.