شرکت صنایع الکترونیکی آتش کار تولید کننده انواع لامپ و غیره می‌باشد.