شرکت مهندسی نوآوران در زمینه ی واردات و فروش تجهیزات صوتی و تصویری، کمک آموزشی و اطلاع رسانی در سال 1374 تاسیس گردیده است. رسالت این شرکت افزایش کیفیت سطح زندگی در کشور با آموزش و فن آوری از طریق انتقال تکنولوژی ومحصولات برتر بازارهای جهانی به کشور و ارایه ی آن به جامعه است.