در اسفند ماه 1382 دو تن از دانشجویان ورودی 82 دانشگاه فردوسی با راه اندازی وبلاگی در زمینه مهندسی شیمی با عنوان "وبلاگ دانشجویان مهندسی شیمی دانشگاه فردوسی مشهد" تلاش کردند تا گامی در راستای معرفی این رشته و منابع موجود در اینترنت بردارند. این وبلاگ که در ابتدا با هدف تشویق دانشجویان این دانشگاه به استفاده از اینترنت و خارج شدن از چهارچوب کتاب های درسی راه اندازی شد چز تعداد معدودی نتوانست دانشجویان این دانشگاه را با خود همراه کند؛ در عوض روز به روز به بازدیدکنندگان این وبلاگ افزوده می شد،به طوری که می توان گفت 90% بازدیدکنندگان از دانشجویان سایر دانشگاه ها بودند. به همین دلیل عنوان وبلاگ به "وبلاگ دانشجویان مهندسی شیمی" تغییر کرد تا از حالت انحصاری درآید.