این سایت به معرفی استان، معرفی سازمان، راهنمای سرمایه گذاری، قوانین و مقررات، طرحها، بانک اطلاعات، صنعت و غیره می‌پردازد.