سایت اطلاع رسانی تهران دیتا در سال 1382 راه اندازی شده . در این سایت سعی شده است که جوانان و کاربران اینترنتی ایرانی را از مراجعه به برخی از ساتهای خارجی که با قوانین و رسوم ما ایرانی ها مطابقت نمی کند به سمت سایتهای جالب و بزرگ ایرانی سوق داده تا تمام ما بتوانیم از اینترنت به عنوان یک جهان ارتباطی و اطلاع رسانی مثبت استفاده کنیم سایت تهران دیتا با رعایت تمامی قوانین جمهوری اسلامی ایران و قوانین بین المللی اینترنت و Copyright پایه گذاری شده است.