سایت بانک مقالات فارسی شامل مقالات روانشناسی، فلسفه، علوم اجتماعی، علوم پزشکی و غیره می‌باشد.