شرکت انبوه سازان شفق توانسته است با‌استفاده از سرمایه و مشارکت مردم اراضی و زمینهای بزرگ را از نهادهای دولتی بصورت اقساط بلند مدت بدون سود و کارمزد خریداری نموده و با توجه به اینکه قیمت زمین در ابعاد بزرگ ۳۰ الی ۷۰ درصد ارزان تر از زمینهای با متراژ کوچکتر می باشد، از طریق، قیمت تمام شده زمینهای مسکونی را ۳۰ تا ۷۰ درصد کاهش دهد. علاوه بر آن انبوه سازانی که با سرمایه خود اقدام به ساخت‌مسکن‌‌‌می‌نمایند پس از اتمام ساختمان به قیمت تمام شده مسکن ۳۰ الی ۵۰ درصد به عنوان سود و منفعت پروژه اضافه نموده که در نتیجه قیمت‌مسکن افزایش می یابد در حالیکه انبوه‌سازان‌شفق‌سرمایه اصلی پروژه را با مشارکت مردم تامین نموده و با این روش سود ۴۰ الی ۵۰ درصدی که پس‌از‌ساخت مسکن به قیمت ساختمان‌اضافه می شود را حذف و کاهش داده است که نهایتا قیمت تمام شده مسکن برای انبوه سازان شفق ۳۰ الی ۷۰ درصد پایین تر از قیمت روز منطقه خواهد بود و این انبوه سازی نیز با سود ناچیز و اندکی آپارتمان ساخته شده را به متقاضیان واگذار می نماید. این شرکت برای اولین بار در کشور اقدام به "فروش اینترنتی" پروژه های خود نموده است تا هموطنان گرامی بدون صرف زمان و هزینه، اطلاعات مورد نیاز خود را کسب و فرم تقاضای خرید پروژه های این شرکت را پر نمایند.