موسسه مطالعات دین و اقتصاد، موسسه‌ای غیر دولتی و غیر انتفاعی است که در سال 1378هجری شمسی ( 2000 میلادی) جهت تحقق موارد زیر تاسیس گردیده است:<br /> الف- انجام مطالعات و پژوهش‌های کاربردی، بنیادی و توسعه‌ای در قلمرو اقتصاد دینی، اقتصاد اسلامی و اقتصاد ایران.<br /> ب- افزایش آگاهی‌ها و تقویت گرایش‌های جامعه در جهت تحقق همه جانبه‌ی اهداف اقتصادی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.<br /> ج- گسترش بکارگیری علوم اقتصادی در تحلیل و تدبیر مسایل. <br /> د- یافتن راه‌حل‌های علمی و عملی جهت برطرف کردن مشکلات و مسایل اقتصادی مبتلا به جامعه <br /> ه- تحقق توسعه اقتصادی عدالت محور.