با توجه به گسترش روز افزون حوزه علوم ارتباطات در زمینه‌های مختلف در سطح تئوریک و کاربردی،و عدم وجود مطالعات و پژوهشهای اصولی با نگاه دینی، "گروه ارتباطات و دین" مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق (علیه السلام) در آغاز سال تحصیلی 1384-1385 راه اندازی گردید.