صنایع برق و الکترونیک پرک بابیش از 30 سال سابقه ( با نام سابق فوکو واز اوایل سال 80 با نام ثبت شده پرک ) فعالیت مستمرداشته که این فعالیتها عمدتا تولیددستگاههای برق والکترونیک بوده وازفعالیتهای جنبی خدمات و آموزش نیز بهره مند می باشد. همچنین عرضه محصولات باکیفیت بالا وزیبایی و بهای مناسب وبی نظیردرنوع خودو قابل رقابت بودن باتولیدات سایر کشورهای پیشرفته صنعتی جهان ازافتخارات صنایع برق و الکترونیک پرک می باشد .