فعالیت صنایع روشنایی فجر در زمینه تولید انواع چراغهای روشنایی می‌باشد.