نقش مهم ومؤثر آمار و اطلاعات و خدمات هواشناسی در توسعه پایدار، عملی شدن برنامه‌های زیر بنائی اقتصادی و کاربرد این علم که دارای طیف وسیع و گسترده‌ای در زمینه‌های مختلف ازجمله کشاورزی‚ صنعتی،حمل و نقل(هوایی،دریایی،زمینی)مدیریت منابع آب و سدسازی، حفاظت محیط زیست، آلودگی هوا، کاهش بلایای جوی واقلیمی، دامداری، شیلات،جنگل و مرتع، گردشگری، امور دفاعی، شهرسازی، کویرزدائی، انرژی‌های نو و غیره…از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می‌باشد.این آمار و اطلاعات پایه می‌تواند در تصمیم‌گیری، برنامه‌ریزی و سیاست گذاری‌های کلان مورد استفاده قرار می‌گیرد.