این موسسه به عنوان نهادی جوان، برای اولین بار در کشور، عملیات تدوین و ساختار تاثیر گذاری عوامل موفقیت را بر عهده گرفت که این طرح با امکان سنجی و مقایسه وضعیت داوطلبان و آمار گرفتن از دانشجویان آغاز شد. در ضمن ماهان افتخار دارد که اولین موسسه در برگزاری کلاسهای آمادگی دوره دکتری تخصصی است.در حال حاضر این مجموعه علاوه بر برگزاری کلاسهای حضوری و آزمونها و تالیف جزوات مکاتبه‌ای و دوره‌‌های مدیریتی MBA و تدریس دروس دانشگاهی، اقدام به برگزاری دوره‌‌های مدیریتی برای سازمانها و نهادها و بانکها و… می‌نماید. همچنین از اقدامات دیگر ماهان، تاسیس هسته مشاوره به طور عمومی (روانشناختی) و تخصصی (تحصیلی) برای تمام مقاطع می‌باشد.