این مرکز به آزمایشاتی در زمینه‌ی فضا و اتمسفر می‌پردازد. مرکز LASP تحقیقاتی را در زمینه‌های تئوری و آزمایشگاهی ارائه می‌دهد. این سایت اطلاعات کاملی درباره‌ی این مرکز در اختیار شما می‌گذارد و شما می‌توانید از اطلاعات علمی و نرم‌افزارهای این مرکز استفاده کنید و اطلاعاتی درباره‌ی زمان برگزاری سمینارها و مقالات چاپ شده در این زمینه به دست آورید. این مرکز در دانشگاه کلرورادو واقع شده است از دهه ۱۹۵۰ در برنامه‌های فضایی امریکا مشغول به فعالیت می‌باشد. شما می‌توانید گزارشی که از فعالیت‌های این مرکز در سال‌های ۲۰۰۱ و ۲۰۰۰ ارائه شده است را ملاحظه کرده و لیست برنامه‌های تحقیقاتی و پروژه‌هایی که در این مرکز در حال انجام است ، مطالعه نمایید.