برزک روستائی سرسبز است در دره ای در دامنه کوههای کرکس در قسمت جنوب غربی ودر فاصله حدوداً کیاومتری شهرستان کاشان قرار دارد. و نیزاین سایت در مورد شهرداری، فروشگاه، گلاب و عرقیات، کشاورزی برزک و تصاویر دیدنی این شهر می باشد.